Over cosys

cosys is een bedrijf dat erop is gericht om het werk in organisaties te vergemakkelijken. Daarbij houdt cosys rekening met een drietal facetten:

Je hebt alle drie ontzettend hard nodig om tot een optimaal resultaat te komen. En daarom vindt cosys het belangrijk om ze alledrie met elkaar te verbinden.

Wat is cosys?

connecting systems

cosys staat niet voor niets voor COnnecting SYStems. Systemen moeten beter aansluiten op het werk dat gedaan moet worden, de bedrijfsprocessen. Systemen moeten ook aansluiten op de belevingswereld van de mensen binnen de organisatie. En tenslotte moeten de systemen onderling op een goede manier met elkaar zijn verbonden, om de aansluiting op mens en proces te kunnen garanderen.

De werkgebieden van cosys zijn procesmanagement en software integratie. De vaktermen hiervoor zijn Business Process Management (BPM) en Enterprise Application Integration (EAI). De derde component, de menselijke maat, zit verweven in de manier waarop cosys werkt; veel contact met gebruikers, beheerders en management, om zo de bedrijfsvoering van de organisatie te doorgronden. Alleen op die manier kun je automatisering ook daadwerkelijk aan laten sluiten op het werk.

cosys kan de huidige situatie van je organisatie inventariseren, en advies uitbrengen over mogelijke verbeterpunten. Vervolgens maken we samen een stappenplan om van de huidige situatie te komen tot een betere. Een pragmatische aanpak, waarbij de veranderingen stapje voor stapje worden doorgevoerd, werkt hierbij het beste. Het uiteindelijke implementatietraject kan cosys voor je begeleiden, of zelfs een deel van de ontwikkeling hiervan uitvoeren. Hierbij kan de focus liggen op één van de werkgebieden, BPM of EAI. Al zul je in de praktijk zien dat ze meestal gezamenlijk worden aangepakt.

Ben je geïnteresseerd in wat cosys doet, en denk je dat jouw organisatie ook de inbreng van cosys kan gebruiken? Neem dan voor een vrijblijvend gesprek contact op!

Wil je nog meer lezen over wat de kijk van cosys is op procesmanagement, software integratie en hoe cosys de mens ziet als uitgangspunt hierbinnen? Lees dan verder op de website.